Pasi de urmat in solicitarea despagubirilor in caz de deces

            Reprezentantul legal al asiguratului sau al beneficiarului trebuie sa ii trimita asiguratorului sau sa depuna personal la sediul firmei la care a fost efectuata asigurarea urmatoarele documente:

  • Cerere de deschidere dosar dauna, semnata de catre beneficiar sau in cazul beneficiarului minor, de reprezentantul sau legal,
  • Polita de asigurare in original,
  • Copie certificate de nastere sau copie buletinului de indentitate, sau daca este cazul, copie act de identitate al reprezentantului legal, copie act doveditor al calitatii de tutore, semnate in original, si cu mentiunea „conform cu originalul”,
  • Copie Certificat de deces al persoanei asigurate,
  • Copie Certificat medical constatator al decesului persoanei asigurate,
  • In caz de deces natural: copii ale documentelor medicale din care sa rezulte istoricul bolii cauzatoare a decesului si istoricul medical al asiguratului la data semnarii cererii de asigurare;
  • In caz de deces din accident: Procesul verbal emis de Politie la constatarea accidentului,
  • In caz de deces din accident: rezultatul anchetei Politiei si rezolutia Parchetului,
  • In caz de deces din accident: bulletin examen toxicologic (alcoolemie, substante toxice etc.) daca a fost impus de lege,
  • In caz de deces din accident de munca: rezultatul anchetei Inspectoratului teritorial de munca.

In cazul producerii evenimentului asigurat in strainatate: in vederea evaluarii, sunt necesare fotocopiile documentelor in limba in care au fost emise și copiile traduse și legalizate in limba romana ale documentelor care atesta producerea evenimentului. In caz de deces este necesar si Certificatul de deces emis de autoritatile romane ca urmare a transcrierii in Registrul Roman de Stare Civila a actului de deces emis de catre Autoritatile Straine competente. ( vezi  repatriere decedati Italia )
In caz de deces, daca exista o asigurare medicala, anuntul referitor la dauna trebuie facut de catre asigurator nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la decesul persoanei asigurate, conform legii. Daca decesul a survenit in urma unui accident atunci asiguratorul trebuie sa faca anuntul de dauna in termen de 24 ore de la decesul persoanei asigurate, conform legii.

            Toate documentele medicale ce vor fi inmanate asiguratorului trebuie sa fie bine vizibile si lizibile, sa contina semnatura si parafa medicului, stampila institutiei medicale emitente, data emiterii documentului. ( consulta repatriere decedati Germania ). Facem referire la documente recum : bilet de iesire spital, certificat medical, fisa medicala, certificat concediu medical, adeverinta medicala etc.)
Dupa receptionarea documentelor, se va demara procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs si de solicitare/obtinere a documentelor suplimentare pe care  Asiguratorul isi rezerva dreptul de a le solicita asiguratului si institutiilor medicale unde a fost tratata persoana asigurata.

            Asiguratorul are un termen de doua saptamani de la obtinerea tuturor documentelor necesare evaluarii evenimentului asigurat produs de a-l informa pe Asigurat de rezultatul dosarului de dauna. Informarea trebuie facuta in scris, specificandu-se si valoarea despagubirii. Plata pentru despagubire se va face doar dupa ce Asiguratul va confirma ca este de accord cu suma cu care va fi despagubit.

           Ultimul pas este cel in care Asiguratorul achita despagubirea. Acesta dispune de un termen de 7 zile de la primirea acceptului clientului cu privire la valoarea despagubirii și furnizarea de catre acesta a datelor cu privire la modul de plata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *